top of page
 
Bedrijfscoaching 
in kader van Psychosociaal Welzijn op het Werk

 

Missie & wetgeving 

 

Het is in ZUID 39  onze missie om bedrijven en organisaties bij te staan om de veerkracht van hun medewerkers te verbeteren en een actief beleid te implementeren om zowel psychosociaal welzijn op het werk te bewaken als om o.a. stress en burn-out tegen te gaan.

 

Gezien vanuit het wettelijk kader (KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk), is het niet enkel uw plicht om uw medewerkers in gezonde arbeidsomstandigheden te laten werken én 5-jaarlijks een psychosociale risico-analyse te laten uitvoeren door een hiertoe bevoegd persoon. Verder is het ook voor de werking van uw bedrijf essentieel om het welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen. 

 

Deze analyse vormt de ideale eerste stap om psychosociale risico’s binnen uw organisatie bespreekbaar te maken én aan te pakken, wat niet enkel de betrokkenheid en werktevredenheid bevordert, maar eveneens de werkmotivatie en gedrevenheid bij uw medewerkers. 

                            Uitvoering preventiebeleid

  Hoe gaat ZUID 39 bij u te werk?  

 

1. Opmaak template preventieplan psychosociale risico’s (PSR’s) 

2. Samenstelling projectteam

3. Invulling reeds ondernomen acties ikv preventie PSR’s in afgelopen jaren

4. Screening PSR’s: Individuele bevraging medewerkers via enquête & interview

5. Rapport met aanbevelingen en actiepunten (per afdeling)

6. Bespreking van de resultaten in drie stappen:

- Met de directie/leidinggevenden

- Met het comité PBW* of vakbondsdelegatie (indien aanwezig) 

- Communicatie naar de medewerkers toe

7. Inplannen globale acties + jaaracties op basis van de screeningsresultaten

8. Uitvoeren van geplande acties

9. Jaarlijkse evaluatie van de genomen preventiemaatregelen en geplande/uitgevoerde acties 

 

*Comité PBW: Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

 

 

Voor meer informatie kan u ons steeds geheel vrijblijvend contacteren

info@zuid39.be

bottom of page