top of page

 

Psychotherapie

 

Psychotherapie richt zich specifiek op de behandeling van mensen die bepaalde moeilijkheden ondervinden in het dagelijkse functioneren en bestaat voornamelijk uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psycholoog of psychotherapeut. Hierbij streeft men ernaar het welzijn en functioneren van de persoon opnieuw te optimaliseren. Dit door de cliënt te ondersteunen in het maken van eigen keuzes en opening te creëren naar een eigen groeiproces.

 

 

 

 

 

 

Hilde Kerkhof en Meloika Verweirder focussen zich rond kinderen, jongeren

en jongvolwassenen tot aan 23 jaar, u kan hen contacteren via: 

jongerentherapiezuid39@gmail.be 

 

 

Psycho-diagnostisch onderzoek

Verder is er binnen ZUID 39 ook mogelijkheid tot psychodiagnostisch onderzoek en testing. Je kan bij ons terecht voor intelligentieonderzoek en diagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen

zoals o.a. dyslexie, ADHD en ASS.

Dit zowel voor kinderen als volwassenen.

 

Annulatiebeleid: 

Laattijdige annulaties of no show door de cliënt (<24u op voorhand) zullen in rekening worden gebracht!

Burn-out
Rouw en Verlies
Trauma
Stress
Angst
Slaapproblemen
Dwangstoornissen
Rookstop
Gender- seksualiteit
Psychose & schizofrenie
Automutilatie
Relatie & gezinsproblematiek
Ontwikkelingsstoornissen
Depressie
Suïcidepreventie/ opvang na zelfmoordpoging

Volwassenen / Ouderen

Kinderen / Jongeren

Tijdens een eerste, verkennend gesprek proberen we samen zicht te krijgen op de problematiek en de context. Daarna wordt samen met jou bepaald hoe de verdere therapie zal verlopen. Dit steeds op jouw tempo en naar jouw verwachtingen. Een gesprek duurt ongeveer 50 minuten.

Bij kinderen/ jongeren wordt er binnen ZUID 39 voornamelijk gewerkt met speltherapie. Bij een eerste kennismaking met het kind wordt steeds gestart met een uitgebreid belevingsonderzoek (1u30). Na dit onderzoek wordt er een gesprek gepland met de ouders om de bevindingen van het onderzoek te bespreken en de ouders te beluisteren.

Na een 5-tal sessies met het kind/de jongere vindt er steeds een gesprek met de ouders plaats om de vooruitgang van het therapeutisch proces, de bevindingen van de therapeut en vragen van de ouders te bespreken.

De therapie duurt steeds ongeveer 45min.

356456659_789959296014636_3750229262009207917_n.jpg
bottom of page