top of page

Hilde Kerkhof

Opleiding:

 

1991: Bachelor in de toegepaste psychologie

1994: Opleiding bij de Vlaamse Vereniging voor Autisme: Omgaan met jongeren met ASS

1994: Regentaat Nederlands - geschiedenis – godsdienst

1995: Bijscholing Leefsleutels 'emotionele ontplooiing van jongeren bevorderen'

1995: Verschillende bijscholingen over leer- en ontwikkelingsstoornissen

1996: 6 maanden stage in Rotterdam in Autiklassen: aangepast omgaan met jongeren met ASS

2011-2012: Tweejarige opleiding handelingsgericht werken

2013: Bijscholing rond zelfverwonding door jongeren (Nadine Callens)

2012 – 2020: Bijscholingen rond sexting, cyberpesten, hoogbegaafdheid (Tessa Kieboom)

2019: Opleiding speltherapie en Sociale vaardigheidstraining (AIHP - Ine De Deken)

Ik volgde mijn opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie aan de Vives Hogeschool in Kortrijk en verdiepte me in het omgaan met jongeren met een autismespectrumstoornis enerzijds en jongeren met een agressieproblematiek anderzijds.

Na nog een opleiding regentaat kwam ik terecht in het onderwijs waar ik als leerlingenbegeleidster jarenlang ervaring heb met jongeren die even het spoor kwijt zijn. Dagelijks kunnen ze bij mij terecht wanneer ze het moeilijk hebben. Ik verdiepte me verder in het geven van sociale vaardigheidstrainingen volgens de methode van Dr. Ben Furman Kids’Skills.

Vanaf het prille begin lag mijn hart bij kinderen en jongeren. Zoals Pippi Langkous het zo mooi verwoordt, wil ik jongeren het duwtje in de rug geven naar meer zelfvertrouwen en geloof in zichzelf “Ik heb dat nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”

 

bottom of page